Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Fødevareforbundet NNF Midt-Vestjylland

Hvornår: Onsdag den 26. april 2023, kl. 19.00
Hvor: NNF Huset, Struervej 31, 7500 Holstebro.

Tilmelding til spisning: Ønsker du at deltage i spisning fra kl. 18.00, skal du tilmelde dig i afdelingen eller hos din tillidsrepræsentant. 

DAGSORDEN

Punkt 1 Velkomst ved formanden, herunder godkendelse af forretningsorden
Punkt 2 Valg af dirigenter
Punkt 3 Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed, samt godkendelse af dagsorden
Punkt 4 Bestyrelsens beretning og godkendelse
Punkt 5 Forelæggelse af årsregnskab 2022 og godkendelse
Punkt 6 Orientering om budget 2023
Punkt 7 Indkomne forslag
Punkt 8 Valg
a. Valg af afdelingsformand for 1 år
b. Bestyrelsesmedlemmer:
1 fra slagterindustri:
Kurt Høj for 2 år
2 fra mejeri:
Peter Laursen for 2 år
Klaus Lund for 2. år
1 fra fødevareindustri
Søren Pilgaard for 2 år
1 fra butiksområdet
Lars Brian Jensen for 2 år
Punkt 9 Valg af bilagskontrollant for 2 år og suppleant for 1 år
a. Thomas Linde for 2 år
b. Suppleant for 1 år
Punkt 10. Eventuelt.

Indkomne forslag til punkt 8. a, på dagsorden, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres kandidaternes navne efter principper fastlagt af afdelingsbestyrelsen.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet, skal skriftligt, motiveret og underskrevet være afdelingskontoret i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

På afdelingens vegne
Steen Hartmann
Afdelingsformand