Efterløns- og pensionistklub Holstebro

Klubben er for efterlønnere - pensionister og førtidspensionister.

Der afholdes klubmøde i afdelingens lokaler Struervej 31, første tirsdag i måneden, fra kl. 13.00 til ca. 15.30.

Man bestemmer selv, hvornår man kommer og hvor lang tid man bliver.

Der er ingen klubmøde i januar og juli.

Klubbens bestyrelse

Formand: Knud Rosenkilde Sørensen

Kongehøjen 45

Hornshøj 7500 Holstebro
Tlf. 9742 8082 / 2096 9840

Mail hks.kongehojen45@c.dk

Kasserer: Orla Pedersen

Griegsvej 51
7500 Holstebro

Tlf. 9742 8277

Mail o.amtkjaer.p@vebspeed.dk

Næstformand: Henry Stephansen

Brænderigården 27
7500 Holstebro

Sekretær: Evald Frederiksen

Bisgårdsvej 51
7560 Vemb

Tlf. 9742 8176

Øvrige bestyrelse:

Eigil Gren - Egevej 12 - Mejdal 7500 Holstebro - Tlf. 97 40 36 29